دکتر محمد جعفر غفرانی:سیستم آموزش سرمایه داری مخالف با تعقل و تفکر است

جمعه ۲ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۳۶سرویس اجتماعی برنا

به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر محمد جعفر غفرانی چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی این شب ها،  با اشاره به نگاه اجمالی در خلقت انسان و مکر شیطانین در زمین گفت: از ابتدای خلقت انسان ، عده ای  از انسانها تنها به دنبال ثروت وقدرت و در پی اطاعت از فرامین شیطان و جنگ با خدا ودستورات الهی  بودند . 

وی ادمه داد: در 2-3قرن گذشته جریان جدیدی در جهان به نام بورژوازی یا سرمایه داری پدید آمد که دیگر نمی توانست در مقابل بیداری مردم مقابله ای کند.  بر این اساس نظام سرمایه داری  سیستم آموزش و پرورش جدیدی را به ملت ها تحمیل کردند که براساس نمره و مدرک و نحوه آموزش، میزان خودخواهی افراد را افزایش دادند تا این قشر دچار خودخواهی شده و مردم را حقیر و کوچک بپندارد. برای دانش آموزان نیز فضای وهم انگیزی بوجود آورند که همه را کوچک وخودشان را در راس دانش ببینند .در این سیستم آموزشی، رسول باطنی به اسارت در می آید وقدرت هیچ تفکری را ندارد.

این استاد دانشگاه سیستم آموزش سرمایه داری را مخالف با تعقل و تفکر دانست و تاکید کرد: به نظر می رسد استکبار در راه مبارزه با تفکر و تعقل به تمامی  اهداف  خود رسیده است . هم اکنون قشر تحصیل کرده فقط محفوظاتی دارند.  نظام آموزش سرمایه داری قصد دارد تفکر و تعقل را تعطیل کرده و فقط عادتهایی  را که مطلوبشان است  به دانش آموزان یاد دهند.  هم اکنون ذهن ها را با خیال بافی ، ظن و گمان و مقایسه پر کرده است  ومردم را دچار مقایسه و چشم وهمچشمی کرده اند.این افراد در سیستم آموزشی ما مسائل اصلی را به حاشیه برده و پول را مسئله اصلی زندگی ما قرار داده اند. در کتاب تعلیم و تربیت در خدمت امپریالیسم فرهنگی آمده است پس از بررسی سه قاره آمریکا لاتین ، آسیا و آفریقا ثابت شده است که باید سیستم آموزش و پرورش غرب در راستای ایجاد وابستگی و تحت تاثیر فرهنگ بیگانه قرار گیرند.

وی ادامه داد: در بخشی از این کتاب آمده است که ما باید طبقه ای را بوجود آوریم که بین ما و میلیونها افرادی که بر آنها تسلط داریم  وحکومت می کنیم ارتباط فکری برقرار شود  یعنی  توسط قشر فرهیخته  و روشنفکر ،واسطه ای  میان رهبران نظام سرمایه داری ومردم بوجود آید تا همین مردمی که دارای خون ،رنگ وعقیده ملی هستند از  نظراصول فکری از غرب تبعیت کنند وبه این سمت گرایش یابند.

غفرانی خود باختگی را هدف این نظام آموزش اعلام کرد و افزود: هدف این نظام تزریق مسائل اقتصادی ، تکنولوژی با ادبیات بیگانه و فلسفه به شکل کورکورانه به افراد  است تا با روش تقلید، این علوم را به خاطر بسپارند تا دانش آموزان مفاهیمی از لغات مربوط قوانین و مدیریت را تا اندازه ای دریابند اما خود را همواره تحت سلطه بدانند و احساس توام با احترام به بیگانه داشته باشند .

وی فتنه پذیری جامعه را یکی دیگر از محصولات این نظام آموزش و پرورشی دانست و تاکید کرد: افراد این نظام غرق در شک و تردید می شوند و به عقل و منطق خود مراجعه نمی کنند قهر و طلاق در این جوامع افزایش یافته و تفاهم کم می شود و  افراد در سطوح مختلف غرق در شک وابهام قرار داشته باشد و این ثمرات سیستم آموزشی بوده که غرب در نظام آموزشی  کشورهای دیگر دنبال کرده است.

غفرانی با اشاره به  نظام استکباری غرب گفت: یکی از اهداف نظام سرمایه داری  توجه وافر افراد به کسب مدرک برای در آمدزایی بشتر  است.در حال حاضر نمره نشانه فهم شده است وآنها به این مسئله پی بردند وفهمیدند اگر به این دسته  از افراد مدرک دهند می توانند آنها را از دایره فهم  و درک  خارج کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدرک گرایی در این نظام آموزشی تاکید کرد: افزایش عداوت در بین قشر تحصیل کرده ،نمره گرایی به عنوان نشانه فهم و عدم رشد درک از دیگر اقدامات این نظام آموزش است. این نظام افرادی را به عنوان روشن فکر تربیت می کند در حالی که آنها غرق در  شک و تردید هستند . 

غفرانی هدف دانش آموزان و خانواده را گرفتن مدرک دانست و گفت: هدف دانش آموزان و خانواده ها از تحصیل گرفتن مدرک و درآوردن پول است. تحصیل در راستای رسیدن به سعادت اخروی نبوده و برای رفاه و لذت دنیوی به کار گرفته می شود. آنها می خواهند ما تحت تاثیر محیط و قابل کنترل باشیم که آموزش و پرورش به خوبی توانسته است این وضعیت را پیاده کند و رشد آموزشی تنها در تفاخر ولذت دنیوی خلاصه شود.

وی به آیه 102 سوره بقره اشاره کرد وگفت: همواره شیاطین به مردم آموزش می دهند که یکدیگر را فریب دهند و این یکی از مصادیق در آموزش وپرورش و نظام آموزشی  نظام سرمایه داری است.


پس از انقلاب هوای تازه به آموزش وپرورش کشور دمیده شداین استاد دانشگاه از دمیدن هوای تازه به آموزش و پرورش پس از انقلاب خبر داد و تصریح کرد: پس از انقلاب و با ورود شهید رجایی روح تازه ای به سیستم آموزش و پرورش وارد شد و به اهداف خود دست پیدا کرد که در صورت استمرار می توانستیم اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشیم. 
 
وی اذعان داشت:  در هنگام جنگ تمامی مسئولان درگیر جنگ شدند و کودتای خزنده در استمرار نظام سرمایه گذاری و اومانیسمی که در5-6 قرن پیش در  اروپا رخ داده بود  ،کودتایی به نام روانشناسی بر نظام آموزشی ورسانه ها چنگ انداخت و به صورت تدریجی همه چیز را تحت سلطه خود قرار داد.

غفرانی ادامه داد:  در اوایل  جنگ برای دریافت وام از بانک جهانی 12 شرط گذاشتند که  از شروط آنها حذف دانشسراها و مراکز تربیت معلم بوده و برداشتن سهمیه جنسیتی بوده است.  خطیب جمعه آن زمان صحبت های بسیاری برای پذیرفتن این شروط برای مردم کرده بود  و گفته بود که ما شرط دوازدهم را برای گرفتن وام نپذیرفتیم .

 وی اظهار داشت: پس از آن دانشسراها و مراکز تربیت معلم تعطیل شدند وسبک آموزش و پرورش به سمتی رفت که نظام سرمایه داری خواستار آن بود که  پیش از انقلاب نیز به همان گونه بود. 

این استاد دانشگاه بیان کرد:  در حال حاضر در دینی سوم دبیرستان در درس اول عقل زیر سوال رفته است و از آن به صورت نسبی یاد کرده اند در صورتی که در  صفحه های بعد ازآن درس، در  سخنان امام کاظم به دو رسول ظاهری وباطنی اشاره شده است واین تناقضی است که به صراحت ،پس از گذشت 30 سال از انقلاب در کتب درسی وجود دارد. 

وی ادامه داد: وقتی در کشورهای دیگر به راحتی به پیامبران توهین می کنند واز آنها کاریکاتور می کشند به این دلیل است که عقل و خودباوری وآگاهی را از افراد گرفته اند. زمانی که انسان خود را باور نکند تحت تاثیر فتنه قرار می گیرد که این یعنی بردگی و استعمار نوپدید .

غفرانی تاکید کرد: سیستم آموزشی می خواهد افرادی را تحویل جامعه بدهد که نخبگان آن پس از ترک کشور  با افتخار برای  بیگانگان کار کنند و آنهایی که نخبه نیستند همیشه معترض باشند.   در حال حاضر به واقع چند نفر در جامعه هستند که احساس کنند و بگویند که به صبح نزدیک می شویم و صادقانه بگویند " انهم  یرونهوا  بعیدا ونروها غریبا"این ظهور را چند نفر احساس می کنند.

وی با اشاره به  آیه 102 سوره بقره  گفت: این نظام آموزشی استکبار می خواهد  خانواده ها را متلاشی  و روابط نامشروع را زیاد کند و به واقع به این اهداف شیطانی خود دست یافته است.

***غفرانی  خواستار پاسخ گویی آموزش و پرورش در این باره شد و افزود:آموزش و پرورش اکنون به اهداف این گروه رسیده است و جای تعجب است که کسی آموزش و پرورش را مورد سوال قرار نمی دهد.

وی به اساس نامه دبستان اشاره کرد وگفت:  بر طبق این اساسنامه  مهمترین هدف ، تفهیم  واژه های اصلی زندگی است و ما این موارد را در آموزشهای این مقطع مشاهده نمی کنیم   . در مقطع راهنمایی  قرار براین بوده است که آشنایی با رشته تحصیلی و آشنایی با آن صورت پذیرد که این اتفاق هم در دورهای آموزشی رخ نمی دهد و به همین دلیل در دبیرستان تعیین رشته برای دانش آموز مشکل ساز است.

این استاد دانشگاه ادامه داد:  در حال حاضر ما چند دانش آموز داریم که  حب وطن داشته  و عاشق  رفتن به سربازی برای وطن  باشند. این  اهداف پشت پرده در نظام آموزش باید مطرح شود. 

وی با اشاره به نیازهای هر انسان در زمان تولد ،گفت: مشکل مردم این است که نیاز خود را به عبادت وتعالیم وتعلم نمی دانند .از دیگر مشکلات مردم آگاه نبودن به توانایی خودشان است . مردم خطرات را نمی شناسند . انسان باید خلیفه خدا در زمین باشد نه آنکه دمی را در خور خواب بگذراند .بنابراین  سیسیتم آموزشی قرار بوده که آخرت را ازما بگیرد . کسی که نیاز، توان، امکان وخطر را نفهمد  یعنی تکالیف خود را نمی شناسد و این مسئله سبب می شود که بدون چون وچرا به بردگی استعمار در آید.

وی ادامه داد: پیامبران برای دادن آگاهی وشناساندن توانایی ها به مردم آمده اند.کشور ما نیازمند به آموزش وپرورشی است که ما را به خود  بشناساند . قرآن در این باره می فرماید ما شما را در زمین کاشته ایم شما باید مانند گیاه شکوفا شوید. بنابراین سیستم آموزشی باید به گونه ای باشد که زمینه شکوفایی را در ما به وجود آورد و باید ارزش را در خود پیدا کنیم، نه تنها مدرک سبب اعتبار ما شود.

غفرانی با اشاره به  تفکر در آیات وپدیده ها ،گفت: تفکر یعنی کشف رابطه ،باید از کسرتی به وحدتی  برسیم وبه یک جهان بینی دست یابیم. سیستم آموزشی حاضر جز نگر است در صورتی که سیستم آموزش اسلامی جهان بینی را می آموزاند . سیستم آموزش اسلامی افراد را وظیفه شناس می کند.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری  در خصوص شفاف سازی ،تاکید کرد:  شفاف شدن، دشمن دشمن است یعنی اگر آب گل آلود را از بین ببریم دیگر دشمن نمی تواندما را غارت کند. دشمن نمی خواهد همه چیز شفاف باشد تا به اهداف شیطانی خود دست یابد .

غفرانی به کودتای زمان جنگ اشاره کرد وگفت: درآن زمان کتاب هایی به نام تعلیم وتربیت اسلامی چاپ کرده اند و در آن به صراحت نوشته  شده بود که تعلیم وتربیت یعنی ایجاد عادت های مطلوب و این کاری است که در سیرک با حیوان می کنند درصورتی که در  سیستم آموزشی اسلامی با عادت ها مبارزه می شود.

وی ادامه داد: در سبک آموزش اسلامی می توان با کمترین اطلاعات به بالاترین خلاقیت ها و نقش آفرینی ها رسید در سبک مخالف آن  می توان انباری از اطلاعات بود ولی با یک فتنه ساده ،متزلزل و دارای شک وشبه شد .

این استاد دانشگاه سیستم آموزش قرآن را بسیار مناسب دانست و گفت:  سیستم آموزشی اسلامی جهان بینی را به افراد یاد می دهد. در سیستم آموزش اسلامی هر کس باید کار خود را انجام دهد و با عادتها مبارزه شود. معلمان باید نیازهای پنهان دانش آموزان را در حال حاضر یاد آوری کنند و توانایی های پنهان این قشر را اعلام کنند.


وی به نقش معلمان در آموزش اشاره کرد وافزود: کار معلم از طریق واژه هاست و ارتباط از طریق واژه ها امکان پذیر است . معلم باید به مخاطب تفهیم کند که خدا همه چیز را به امانت در اختیار بندگان قرار داده است  و در مقابل آن بازخواست  می کند.  معلم باید معلوم پنهان را آشکار کند.

غفرانی تاکید کرد: معلمی رسالت انبیا دارد که چشم ما را به محسوس بعد به  معقول وسپس به مشهود وبعد آن به رضایت  خالق  برساند .

وی  با اشاره به نقش سیستم آموزشی در افزایش ازدواج وطلاق  افزود:  کارنامه وسرنوشت هرکسی در دست خودش است و در ازدواج هیچ کس عامل خوشبختی وبدبختی افراد نیست  .

وی با اشاره به سوره لیل ادامه داد: آدمهایی که با سبک آموزش وحیانی رشد یافته اند زیبایی ها را تصدیق می کنند و آدمهایی که با سبک مخالف آن رشد یافته اند  ، تنها سیاهی ها را می بینند .

 

 

/ 3 نظر / 87 بازدید
محمد جعفر غفرانی

با سلام به شما و سپاس از تلاشتان ماه ربیع المولود را به شما تبریک می‌گویم. موفق و موید و عاقبت به خیر باشید.

آزاده سلیمانی نژاد

مطالب بسیار پرمحتوا و جالبی بود حوب است با بهره گیری از این سحنان، اندکی با تامل و تدبر در معیارها و عادات روزمره زندگیمان بیاندیشیم با تشکر

حمیده

سلام میشه لطف کنید و آدرس ایمیل محمد جعفر غفرانی رو در اختیار من قرار دهید.